Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu’na göre; ağustos ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 7 bin 2 TL, yoksulluk sınırı ise 24 bin 221 TL olarak hesaplandı.

BİSAM, Açlık ve Yoksulluk Sınırı Ağustos 2022 Dönem Raporu’nu bugün yayınladı. Raporda şunlar kaydedildi:

“SADECE GIDA İÇİN HARCANMASI GEREKEN MİNİMUM TUTAR 7 BİN 2 TL: TU¨I·K ağustos harcama gruplarına go¨re endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market internet fiyatları ve BI·SAM beslenme kalıbı üzerinden yapılan hesaplamaya go¨re dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Ağustos 2022 için 7 bin 2 liradır. Bu harcama tutarı, sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır. Açlık sınırı üzerinden hane halkı üretim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına go¨re ise yoksulluk sınırı 24 bin 221 lira oldu. Sağlıklı beslenmenin maliyeti de günlük 233 TL olarak hesap edildi.

4-6 YAŞ ÇOCUĞUN SAĞLIKLI BESLENEBİLMESİ İÇİN TÜKETMESİ GEREKEN GIDALARIN AYLIK KARŞILIĞI BİN 298 TL: Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı bin 918 liradır. Bu değer, yetişkin bir kadın için bin 803, 15-18 yas¸ bir genç için bin 983 TL, 4-6 yas¸ arası bir çocuk için bin 298 liradır. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 7 bin 2 lira olarak tespit edilmiştir. Bu tutar, söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutardır. Eğitim, sagˆlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 24 bin 221 liraya ulaşmaktadır.

SAĞLIKLI BESLENME İÇİN EN ÖNEMLİ HARCAMA KALEMİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ: Günlük harcamalarda ağustosta en yüksek maliyet grubunu, süt ve süt ürünleri grubu 80 liralık harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 40,33 liradır. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 38,73 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 23,41 liradır. Katı yağ ve sıvı yağ ise 16,15 liralık masraf yapılması gereken ürün gruplarıdır. Yumurta için 5,51, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 7,29 lira harcama yapılması gerekmektedir.

HARCAMA SEPETİNİN YAKLAŞIK ÜÇTE BİRİNİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ OLUŞTURDU: Daha dar bir gruplandırmaya go¨re harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 34,3 ile en yüksek paya sahiptir. Et, yumurta ve kuru baklagil grubunun payı yüzde 25,9 ile ikinci sıradadır. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 16,6’dır. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 13,2’dir. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 10’dur.

AİLE BİREYİNE GÖRE HARCAMA GEREKSİNİMİ: Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gereksinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Örneğin tüketilmesi gereken ekmek miktarı, kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde farklıdır. Süt ve süt ürünleri tüketiminde 10-18 yas¸ arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından fazlayken yumurta 4-6 yas¸ grubu için daha o¨nemlidir. Günlük 233,41 liralık harcama içinde en maliyetli tüketim, 22,35 lira ile 10-18 yas¸ arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6 yas¸ arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı yetişkinlerden fazladır.”


Source link