Yargıtay karar verdi: Müdürlere fazla mesai yok

Bir müdür iş yerinde fazla mesai için ücret almadığı için iş anlaşmasını feshetti ve dava açtı. Yargıtay, bu feshi istifa olarak kabul etti ve müdürün mesaiyi kendisi ayarladığı için ücretlendirmedi.

Yargıtay, milyonlarca özel sektörde çalışanını ilgilendiren emsal bir karara imza attı.

Yargıtay, müdür ya da üst seviyede yönetici olan çalışanlara fazla mesai ücreti ödenmeyeceğine hükmetti.

Yüksek Mahkeme; en üst düzey yönetici sıfatıyla çalışan ve çalışma düzenini belirleyecek konumda olan yöneticinin fazla mesai ücretine hak kazanamayacağına dikkat çekti.

Bir müdür fazla mesai ücreti alamadığı için iş akdini feshetti

Özel bir bankada şube müdürü olarak çalışan yönetici, fazla mesai ücreti almadığını, hak etmiş olduğu prim ödemelerinin yapılmadığını iddia ederek iş sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Müdür, İş Mahkemesi’ne başvurdu

Haklarının ve alacaklarının ödenmediğini öne süren banka müdürü soluğu İş Mahkemesi’nde aldı. Davacı müdür, kıdem tazminatı, pirim alacağı ve fazla mesai ücretinin tahsilini istedi.

İstifa etmiş sayıldı

Davalı banka avukatı, davacının satış baskısının, müşterilerden haksız kesinti yapılması gibi nedenlerle İş Kanunun 24. maddesi uyarınca haklı fesih gerekçesi teşkil etmeyeceğinden feshin istifa niteliği taşıdığını öne sürdü.

Dava kısmen kabul gördü

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Davalı banka avukatı kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi itirazları reddetti. Davalı banka kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

“Üst düzey yöneticiye fazla mesai verilmez

İHA’nın haberine göre, oy birliği ile alınan kararda; işyerinde üst düzey yönetici konumda çalışan işçinin; görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda, ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamayacağı vurgulandı.

Eğer mesai saatlerini müdür belirliyorsa ücret alamıyor

Üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunması halinde, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceği hatırlatıldı. Bu tür durumlarda yasal sınırlamaları aşan çalışmalar için fazla çalışma ücreti talep hakkı doğacağı dile getirildi.

Yargıtay karar verdi: Müdürlere fazla mesai yok #1

Talimat yönetim kurulu tarafından veriliyor mu bakılacak

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararında şu ifadelere yer verildi:

“O halde üst düzey yönetici bakımından şirketin yöneticisi veya yönetim kurulu üyesi tarafından fazla çalışma yapması yönünde bir talimatın verilip verilmediğinin de araştırılması gerekir. İş yerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yöneticiye işveren tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse, görevinin gereği gibi yerine getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma ücreti talep edemeyeceği kabul edilmelidir.

Fazla mesai ücreti talebinin reddine karar verildi

Somut olayda davacının davalı iş yerinde son alarak Şube Müdürü olarak çalıştığı anlaşılmakla; tanık beyanlarına istinaden, davacının aylık 7,5 saat fazla mesai yapmış olduğu kabul edilerek fazla mesai ücreti alacağı hesap edilmiştir. Dosya içeriğine göre; davacının davalı bankada Şube Müdürü olarak görev yapması sebebiyle bulunduğu yerde en üst düzey yönetici sıfatıyla çalışmış olduğu, yetki alanı gereğince çalışma düzenini kendisinin belirleyebilecek konumda olduğu anlaşılmakla, fazla mesai ücreti talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, aksi yönde verilen kabulüne dair karar hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.”

Kaynak